Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
4201 3727 500
Pascal "Myśli"
Tags: pascal

June 29 2015

Kaoru
7057 2e35 500
Kaoru
2701 a1b3
my idea exactly ;-)
Reposted fromnazarena nazarena viamruugaa mruugaa
Kaoru
3684 722d 500
Kaoru
preferuję znajomości przesycone przyjacielskimi obelgami niż nadmierną słodkością
Reposted fromcorin corin viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Kaoru

Zaczęło mi brakować poczucia, że jestem najlepsza. zaczęło mi brakować poczucia, że potrafię. zaczęło mi brakować poczucia, że jest jak chcę.

Reposted fromhardbitch hardbitch viawerterowska werterowska
Kaoru
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości.
Reposted frompanickiller panickiller viawerterowska werterowska

June 16 2015

Kaoru
4365 2ec9
prawda
Reposted bywarkocz warkocz

June 07 2015

Kaoru
Zaczął się śmiać coraz bardziej histerycznie, a potem, już spokojnie, dodał pod adresem całych pokoleń mędrców, medyków, kapłanów i filozofów:
-Wy kutasy.
— A. Ziemiański, "Achaja"
Reposted bywarkocz warkocz

May 31 2015

Kaoru

Na końcu tak naprawdę zmieniają się tylko imiona i twarze.

— niestety
Reposted bykabuamfibijnerainbowheartkaygatsbylifeistragicbomdiamysteryblackcatschwarzerwolfvalerinanuvoletta

May 30 2015

Kaoru
9848 9e30
Reposted fromfrotka frotka viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
Żadnego końca świata dziś nie będzie,
bo w Tokio jest już jutro.
— LemON
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
4259 2ca2
Kaoru
Reposted fromVix Vix viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
0331 15ad 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl