Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 01 2015

Kaoru
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viawerterowska werterowska
Kaoru
Nigdy nie puszczam w niepamięć słów, które zadają ból
— "Guzik" - Włodi&Małpa
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viawerterowska werterowska
Kaoru
6872 f44e
J. A.
Kaoru
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Kaoru
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
I am alive. I am here. I am trying. That is enough.
— words you should recite while having an anxiety attack.  (via jappan)
5331 85fb 500
Reposted fromeemanee eemanee viazuazuzanna zuazuzanna
Kaoru
generalnie była to dziewczyna miła, uczuciowa, choć na wskroś, na wylot chyba pierdolnięta
Kaoru
3052 6015
Reposted fromherz herz viazuazuzanna zuazuzanna
Kaoru
8206 3c86 500
Tags: 30 seconds to mars

March 11 2015

Kaoru
Kaoru
Nie mogę żyć z ludźmi. To bydło i idioci.
— Witkacy
Reposted frompieprzycto pieprzycto viawerterowska werterowska

March 08 2015

Kaoru

Nie ma nadziei dla tych, którzy odnajdą w książce własne myśli. 
Dla tych, którzy czytając książkę, szukają w niej własnych myśli.
Dla tych, którzy ich nie szukają, a nadal przyjmują myśli autora z cichym 'amen'.  

— W
Reposted byrainbowheart rainbowheart
Kaoru
Reposted fromconsumr consumr viakashi kashi
6064 3980 500
Reposted fromerial erial viamruugaa mruugaa
Kaoru
“ Im bardziej spoufalamy się z dobrymi książkami, tym mniejszy staje się krąg ludzi, których towarzystwo nas satysfakcjonuje. ”
— I.
Reposted frommojahistoriaa mojahistoriaa viakashi kashi
Kaoru
Kaoru
http://38.media.tumblr.com/dddb8d2149b89d69a9ed0f66c4a2a7a4/tumblr_njy8yntCSn1u47drjo1_500.gif
Reposted fromsupernatural supernatural
Kaoru
- Jak wyglądam? - Wiesz, jak to mówią... gówna pudrem nie zakryjesz.
— Californication
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl