Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 06 2018

1031 3b1e
Reposted fromnie-ma-zupy nie-ma-zupy viapsycha psycha
Kaoru
Nie mogłem spodziewać się czegoś innego.
— A mimo to jestem zaskoczony swoją reakcją emocjonalną.
Reposted fromPoranny Poranny viapsycha psycha

March 25 2018

Kaoru
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viapsycha psycha
Kaoru

Pomniki ze spiżu
się sypią

Budynki z najtrwalszej cegły
się walą

Mosty z żelaznych prętów
się załamują

A człowiek 
A człowiek nie ma nawet prawa do płaczu.

— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
Kaoru
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viapsycha psycha

March 03 2018

Kaoru
Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego warto było postąpić w ten sposób.
— Otwory
Reposted byczy-ty-to-tySkydelannachooymnietenkaktus

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
4201 3727 500
Pascal "Myśli"
Tags: pascal

March 25 2018

Kaoru

Pomniki ze spiżu
się sypią

Budynki z najtrwalszej cegły
się walą

Mosty z żelaznych prętów
się załamują

A człowiek 
A człowiek nie ma nawet prawa do płaczu.

— "Słowa zbyt proste"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
Kaoru
Nic nie rozumiem 
choć wszystko jest jasne
— Quebonafide
Reposted fromkarolinnaa karolinnaa viapsycha psycha

March 03 2018

Kaoru
Podaj mi chociaż jeden powód, dla którego warto było postąpić w ten sposób.
— Otwory
Reposted byczy-ty-to-tySkydelannachooymnietenkaktus

February 05 2018

Kaoru
To coś niemożliwego w naturze, by z kamienia ciekła woda.
— Wonderland
Reposted byseaweedwarkoczP4RIAS

November 20 2017

Kaoru
Czasami mam tak bardzo wszystkiego dosyć,
że nic tylko wziąć i się powiesić. 
Ale nie.
Kaoru
#351
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
To, czego chcesz, przychodzi do ciebie zawsze inaczej, wcześniej, później, w niedoborze, w nadmiarze.
— jakub żulczyk
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl