Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2015

Kaoru
4365 2ec9
prawda
Reposted bywarkocz warkocz

June 07 2015

Kaoru
Zaczął się śmiać coraz bardziej histerycznie, a potem, już spokojnie, dodał pod adresem całych pokoleń mędrców, medyków, kapłanów i filozofów:
-Wy kutasy.
— A. Ziemiański, "Achaja"
Reposted bywarkocz warkocz

May 31 2015

Kaoru

Na końcu tak naprawdę zmieniają się tylko imiona i twarze.

— niestety
Reposted byrainbowheartkaygatsbylifeistragicbomdiamysteryblackcatwhoisjimmyvalerinakabuamfibijnenuvoletta

May 30 2015

Kaoru
9848 9e30
Reposted fromfrotka frotka viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
Żadnego końca świata dziś nie będzie,
bo w Tokio jest już jutro.
— LemON
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
4259 2ca2
Kaoru
Reposted fromVix Vix viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
Tylko w książkach ludzie zawsze mówią odpowiednie rzeczy w odpowiednim czasie.
— Richard Bachman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarainbowheart rainbowheart
Kaoru
0331 15ad 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarainbowheart rainbowheart
4946 564d
Reposted fromtron tron viarainbowheart rainbowheart

May 22 2015

Kaoru
6460 14e2 500
Imagine Dragons- Monster

May 01 2015

Kaoru

Kiedy pijesz, to świat nadal gdzieś tam sobie istnieje, ale przynajmniej na chwilę zdejmuje ci nogę z gardła.

— Charles Bukowski - Faktotum
Kaoru
8806 1448 500
!! "najgorszy człowiek na świecie"
Kaoru
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba viawerterowska werterowska
Kaoru
To głupie. Chcę być szczęśliwy, ale uporczywie myślę o rzeczach które mnie smucą. Jestem ambitny, ale zbyt często wpadam w pułapkę lenistwa. Nie lubię się, ale jednocześnie kocham to kim jestem. Pragnę uwagi, ale odrzuciłem wiele osób, którym na mnie zależy.
Najgorsze jest to, że wymagam od innych by wiedzieli kim jestem, jednocześnie sam nie mając o tym pojęcia.
Reposted frompensieve pensieve viawerterowska werterowska
Kaoru
Nigdy nie puszczam w niepamięć słów, które zadają ból
— "Guzik" - Włodi&Małpa
Reposted fromniewiastqa niewiastqa viawerterowska werterowska
Kaoru
6872 f44e
J. A.
Kaoru
Ale czy to była miłość? (...) Czy nie była to po prostu histeria człowieka, który w głębi duszy uświadamia sobie swą niezdolność do kochania i zaczyna wmawiać sobie miłość?
— MILAN KUNDERA - "Nieznośna lekkość bytu"
Kaoru
Czekam aż deszcz zmyje ludzi z ulic
Czasem ciężko jest ludzi lubić
— Bisz "Niech czas stanie"
I am alive. I am here. I am trying. That is enough.
— words you should recite while having an anxiety attack.  (via jappan)
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl